zespół

foto JKJoanna Kwaśny-Krajewska jest ekspertem z zakresu prawa ochrony środowiska. Doświadczenie oraz praktyczną wiedzę zdobywała w renomowanej Kancelarii Prawnej Ochrony Środowiska APŁ, z którą związana była od początku jej istnienia oraz w międzynarodowej kancelarii White&Case.

W ramach dotychczasowej praktyki zapewniała wsparcie prawne podmiotom m.in., z branży energetycznej (w tym wytwórcom odnawialnych źródeł energii), chemicznej, budowlanej, górniczej i odpadowej. Wielokrotnie analizowała zgodność działalności przedsiębiorców z regulacjami prawa ochrony środowiska. Brała również udział w transakcjach przejęć i łączeń podmiotów gospodarczych oraz w wielu projektach inwestycyjnych, doradzając w zakresie ryzyk środowiskowych i możliwych rozwiązań wyłączających lub ograniczających takie ryzyka, czy też ewentualnych działań naprawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Doradza przedsiębiorcom poszukującym optymalnych rozwiązań prawnych w kwestiach związanych z ochroną środowiska szczególnie w obszarach: gospodarki wodno-ściekowej, odpowiedzialności za szkody w środowisku, zagospodarowania odpadów, emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawie oddziaływania na środowisko. Posiada doświadczenie w zagadnieniach prawnych dotyczących systemu REACH oraz produktów biobójczych.

Jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Uzyskała tytuł L.LM w zakresie prawa biznesu na Uniwersytecie w Tilburgu.

Prelegent na konferencjach z zakresu prawa ochrony środowiska.

Doradza także w języku angielskim.