doradztwo

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony środowiska oraz regulacji branżowych w szczególności:

 • gospodarki odpadami
 • prawa emisyjnego
 • pozwoleń na korzystanie ze środowiska
 • ochrony przed hałasem
 • ochrony powierzchni ziemi
 • szkód w środowisku
 • gospodarki wodno-ściekowej
 • ocen oddziaływania na środowisko
 • ochrony przyrody
 • systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2
 • systemu REACH
 • produktów biobójczych